T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Müze

KIRKLARELİ MÜZESİNİN 2016 YILI SONU VERİLERİ

 

 

SİT ALANLARI

Arkeolojik Sit

395

Kentsel Sit

3

Tarihi Sit

4

Doğal sit

14

TOPLAM

402

      

ANIT ESER

Askeri Yapı

16

Dinsel ve Kültürel yapı

204

İdari Yapı

68

Sivil Mimarlık Örneği

190

Endüstriyel yapı

2

TOPLAM

            480

 

 

    

E S E R

Arkeolojik

2.877

Etnografik

883

Sikke

2.886

Mühür ve Mühür Baskısı

35

TOPLAM

6.681

 

ZİYARETÇİ SAYISI

Yerli

8.652

Yabancı

196

TOPLAM

8.848

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Kırklareli Müzesi
  • Kırklareli Müzesi Sergilenen Eserler
  • Kırklareli Müzesi